Výbor klubu

 

Výkonný výbor

předseda Vladimír Štěpánek 724 370 704 vladimir.stepanek@r-f.cz
místopředseda Tomáš Pachl 725 765 889 pachl@g-system.cz
sekretář Mgr. Dušan Gáč 602 566 193 dusangac@seznam.cz
pokladník Radek Sedláček 777 589 629 radeksedlacek@volny.cz
člen Valter Černík 728 879 840 cernikv@volny.cz
člen Dušan Kirš 602 751 601 kirs@seznam.cz
člen Pavel Máša 724 488 392 pmasa@atlas.cz
člen Josef Rožnovský 603 310 180 peparoznak1@seznam.cz

 

Revizní komise

   
předseda Petr Konečný 602 571 208 konecny@instala.eu
člen Jiří Sedláček    

 

Ostatní činovníci

   
Správce objektu Petr Pokorný   pokecpetrik@centrum.cz
Správce webu Marek Hledík   marek.hledik@r-f.cz

 


Dokumenty

Stanovy RAFK, o. s.:
Stanovy_RAFK.pdf (26,7 kB)

Přihláška člena RAFK: 
prihlaska_clena.pdf (14 kB)

Jednací řád Valné hromady:
Jednací řád VH.pdf (24 kB)

Smlouva o cestovném:
smlouva_cestovne.pdf (45,4 kB)

Pokladní doklady na přijaté vstupné:
PD_vstupné.pdf (69,7 kB)

 

 Příspěvky

Členský příspěvek RAFK:
100 Kč / rok
Platí všichni členové RAFK.
Termín úhrady: vždy do 31. 5. nebo ihned při vstupu do RAFK.
Možnost úhrady ČP je na každoroční valné hromadě RAFK (únor/březen).

Členský příspěvek FAČR:
50 Kč / rok
Platí všichni hráči a realizační pracovníci (trenéři, vedoucí mužstev, zdravotníci a funkcionáři) RAFK, kteří jsou registrováni ve FAČR.
Termín úhrady: společně s členským příspěvkem.

Oddílový příspěvek:
– přípravka, žáci, dorost ..... 500 Kč / pololetí
– muži A, muži B ..... 800 Kč / pololetí
Platí všichni hráči, i hostující.
Termín úhrady: vždy do 31. 5. a do 31. 10.

Možnosti úhrady:
– hotově trenérovi nebo pověřenému činovníkovi
– složenkou typu A
– bankovním převodem
Údaje pro bezhotovostní platby:
č. účtu: 2023521369/0800
variabilní symbol: rodné číslo hráče

Při bezhotovostní platbě je lepší uhradit jednorázově příspěvky na celý rok (např. 100+50+500+500).